Rapporter

TypeFile Name

pdf
2000 Arsrapport

pdf
2001 Arsrapport

pdf
2002 Arsrapport

pdf
2002 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2002 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2002 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2003 Arsrapport

pdf
2003 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2003 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2003 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2003 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2004 Arsrapport

pdf
2004 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2004 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2004 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2004 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2005 Arsrapport

pdf
2005 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2005 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2005 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2005 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2006 Arsrapport

pdf
2006 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2006 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2006 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2006 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2007 Arsrapport

pdf
2007 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2007 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2007 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2007 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2008 Arsrapport

pdf
2008 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2008 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2008 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2008 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2009 Arsrapport

pdf
2009 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2009 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2009 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2009 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2010 Arsrapport

pdf
2010 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2010 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2010 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2010 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2011 Arsrapport

pdf
2011 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2011 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2011 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2011 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2012 Arsrapport

pdf
2012 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2012 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2012 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2012 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2013 Arsrapport

pdf
2013 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2013 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2013 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2013 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2014 Arsrapport

pdf
2014 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2014 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2014 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2014 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2015 Arsrapport

pdf
2015 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2015 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2015 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2015 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2016 Arsrapport

pdf
2016 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2016 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2016 Kvartalsrapport 3kv

pdf
2016 Kvartalsrapport 4kv

pdf
2017 Arsrapport

pdf
2017 Kvartalsrapport 1kv

pdf
2017 Kvartalsrapport 2kv

pdf
2017 Kvartalsrapport 3kv

Annet

TypeFile Name

pdf
Aksjonar Og Utbyttepolitikk

pdf
Aksjonarliste 25

pdf
Riskbelop