oslobørs


Oslo Børs har tidligere vedtatt å stryke aksjene i Skiens Aktiemølle fra notering på Oslo Børs fra og med 1. september 2017. Aksjene i Skiens Aktiemølle hadde siste noteringsdag på Oslo Børs 31. august 2017. Dette innebærer at Skiens Aktiemølle ikke lenger er et børsnotert selskap og at aksjene ikke lenger er omsettelig via Oslo Børs.

Klikk på Oslo Børs-logoen og få alle meldinger fra siste 36 måneder.