Selskapets fremtid

Olje og Energidepartementet har i statsråd 15. desember 2017 besluttet at Skagerak Kraft AS tildeles konsesjon for kraftstasjonen Eidet II (eiet av Broerne Aktieselskap AS) og at kraftstasjonen Eidet I (eiet av Skiens Aktiemølle) unntaes konsesjonsbehandling.

Dette innebærer at avhendelse og endelig oppgjør for kraftstasjonene i henhold til tidligere inngått kontrakt med Skagerak Kraft AS kan gjennomføres i 2. kvartal 2018.

Regnskapet for 2017 er nå tilgjengelig på selskapets hjemmesider og ordinær generalforsamling avholdes 5. april kl 1200 i Villa Fløyen, Skien.

Grunnet lovpålagt varsel til kreditorer med svarfrist tar vi sikte på å dele ut likvidasjonsutbytte til aksjonærene i løpet av 3. kvartal 2018.

Skien, 12. mars 2018.

kraftproduksjon

Kraftproduksjon Kraftstasjonen Eidet 1. Årlig produksjon ca. 4 gWh. Årlige driftsinntekter ca. kr. 0,8 mill.

molla_2

Finansvirksomhet Skiens Aktiemølles aksjeportefølje er realisert og verdien på denne er kr. 0,0 mill pr. 12.03.18. Kontantbeholdningen utgjør kr. 67,4 mill pr. 12.03.18.