Skiens Aktiemølle ASA er et børsnotert selskap med kontor i Skien.
Selskapets virksomhet består av finansvirksomhet og kraftproduksjon.

STYRET

Styrets medlemmer

  • George Emil Aubert, formann
  • Georg Kervel
  • Annette Aubert
  • Marichen Winsnes Lenæs

Varamedlemmer

  • Signe Holta Ringertz,
    1. varamedlem
  • Svein Thore Edvardsen

LEDELSE

Administrerende direktør

  • Tormod Stensland