Selskapet er under avvikling og oppløsning.

AVVIKLINGSSTYRE

Styrets medlemmer

  • George Emil Aubert, formann
  • Marichen Winsnes Lenæs
  • Svein Thore Edvardsen

KONTAKT

  • Tormod Stensland